Usage Statistics for meth69949

Summary Period: December 2017
Generated 12-Dec-2017 00:10 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 612
Total Files 239
Total Pages 267
Total Visits 179
Total KBytes 8848
Total Unique Sites 135
Total Unique URLs 26
Total Unique Referrers 29
Total Unique User Agents 69
. Avg Max
Hits per Hour 2 24
Hits per Day 55 86
Files per Day 21 39
Pages per Day 24 41
Sites per Day 12 26
Visits per Day 16 24
KBytes per Day 804 1768
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.05% 239
Code 304 - Not Modified 0.16% 1
Code 404 - Not Found 60.78% 372

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10 1.63% 5 2.09% 6 2.25% 6 3.35% 10 7.41% 129 1.46%
2 65 10.62% 30 12.55% 34 12.73% 20 11.17% 26 19.26% 860 9.72%
3 33 5.39% 16 6.69% 17 6.37% 13 7.26% 15 11.11% 1040 11.75%
4 58 9.48% 13 5.44% 15 5.62% 13 7.26% 12 8.89% 288 3.25%
5 43 7.03% 20 8.37% 24 8.99% 16 8.94% 21 15.56% 872 9.85%
6 78 12.75% 36 15.06% 41 15.36% 15 8.38% 22 16.30% 1575 17.80%
7 43 7.03% 21 8.79% 25 9.36% 18 10.06% 18 13.33% 173 1.95%
8 72 11.76% 21 8.79% 23 8.61% 21 11.73% 25 18.52% 320 3.62%
9 77 12.58% 19 7.95% 23 8.61% 19 10.61% 17 12.59% 1143 12.92%
10 47 7.68% 19 7.95% 18 6.74% 14 7.82% 18 13.33% 681 7.69%
11 86 14.05% 39 16.32% 41 15.36% 24 13.41% 21 15.56% 1768 19.99%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 24 3.92% 0 9 3.77% 0 10 3.75% 3 36 0.41%
1 2 27 4.41% 1 12 5.02% 1 14 5.24% 68 753 8.51%
2 2 26 4.25% 0 7 2.93% 1 11 4.12% 20 220 2.49%
3 1 17 2.78% 0 9 3.77% 1 11 4.12% 21 228 2.58%
4 3 43 7.03% 2 26 10.88% 2 29 10.86% 159 1748 19.75%
5 2 31 5.07% 1 12 5.02% 1 16 5.99% 60 657 7.43%
6 3 42 6.86% 0 10 4.18% 1 13 4.87% 10 111 1.25%
7 2 32 5.23% 0 8 3.35% 0 9 3.37% 39 428 4.84%
8 1 15 2.45% 0 4 1.67% 0 5 1.87% 28 310 3.50%
9 0 4 0.65% 0 3 1.26% 0 3 1.12% 0 2 0.02%
10 1 13 2.12% 0 3 1.26% 0 3 1.12% 0 4 0.05%
11 0 7 1.14% 0 3 1.26% 0 4 1.50% 0 3 0.03%
12 0 8 1.31% 0 3 1.26% 0 4 1.50% 2 21 0.24%
13 2 26 4.25% 1 15 6.28% 1 15 5.62% 6 68 0.77%
14 3 40 6.54% 0 8 3.35% 0 8 3.00% 24 264 2.98%
15 1 11 1.80% 0 6 2.51% 0 7 2.62% 3 32 0.36%
16 3 34 5.56% 1 19 7.95% 1 20 7.49% 93 1025 11.59%
17 1 20 3.27% 0 6 2.51% 0 10 3.75% 4 44 0.49%
18 3 35 5.72% 0 2 0.84% 0 4 1.50% 1 10 0.12%
19 3 33 5.39% 1 16 6.69% 1 16 5.99% 65 710 8.02%
20 2 29 4.74% 1 12 5.02% 0 10 3.75% 3 29 0.32%
21 1 15 2.45% 0 4 1.67% 0 4 1.50% 1 14 0.16%
22 2 32 5.23% 1 16 6.69% 1 17 6.37% 29 315 3.56%
23 4 48 7.84% 2 26 10.88% 2 24 8.99% 165 1815 20.51%

Top 24 of 26 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 116 18.95% 61 0.69% /
2 36 5.88% 349 3.94% /stats/
3 7 1.14% 783 8.85% /stats/usage_201703.html
4 6 0.98% 650 7.35% /stats/usage_201611.html
5 6 0.98% 655 7.40% /stats/usage_201701.html
6 5 0.82% 534 6.04% /stats/usage_201702.html
7 5 0.82% 582 6.57% /stats/usage_201710.html
8 4 0.65% 342 3.86% /stats/usage_201606.html
9 4 0.65% 339 3.83% /stats/usage_201609.html
10 4 0.65% 403 4.55% /stats/usage_201610.html
11 4 0.65% 424 4.80% /stats/usage_201612.html
12 4 0.65% 342 3.86% /stats/usage_201708.html
13 4 0.65% 468 5.29% /stats/usage_201709.html
14 4 0.65% 321 3.63% /stats/usage_201712.html
15 3 0.49% 249 2.81% /stats/usage_201604.html
16 3 0.49% 270 3.05% /stats/usage_201607.html
17 3 0.49% 267 3.01% /stats/usage_201608.html
18 3 0.49% 331 3.74% /stats/usage_201704.html
19 3 0.49% 328 3.71% /stats/usage_201705.html
20 3 0.49% 350 3.96% /stats/usage_201711.html
21 2 0.33% 174 1.97% /stats/usage_201605.html
22 2 0.33% 219 2.48% /stats/usage_201706.html
23 2 0.33% 231 2.61% /stats/usage_201707.html
24 1 0.16% 70 0.80% /stats/usage_201603.html

Top 10 of 26 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 1.14% 783 8.85% /stats/usage_201703.html
2 6 0.98% 655 7.40% /stats/usage_201701.html
3 6 0.98% 650 7.35% /stats/usage_201611.html
4 5 0.82% 582 6.57% /stats/usage_201710.html
5 5 0.82% 534 6.04% /stats/usage_201702.html
6 4 0.65% 468 5.29% /stats/usage_201709.html
7 4 0.65% 424 4.80% /stats/usage_201612.html
8 4 0.65% 403 4.55% /stats/usage_201610.html
9 3 0.49% 350 3.96% /stats/usage_201711.html
10 36 5.88% 349 3.94% /stats/

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 116 18.95% 86 55.13% /
2 36 5.88% 28 17.95% /stats/
3 6 0.98% 6 3.85% /stats/usage_201611.html
4 4 0.65% 3 1.92% /stats/usage_201606.html
5 3 0.49% 3 1.92% /stats/usage_201607.html
6 3 0.49% 3 1.92% /stats/usage_201608.html
7 4 0.65% 3 1.92% /stats/usage_201612.html
8 6 0.98% 3 1.92% /stats/usage_201701.html
9 5 0.82% 3 1.92% /stats/usage_201710.html
10 3 0.49% 2 1.28% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 116 18.95% 81 52.60% /
2 36 5.88% 32 20.78% /stats/
3 6 0.98% 6 3.90% /stats/usage_201611.html
4 7 1.14% 4 2.60% /stats/usage_201703.html
5 3 0.49% 3 1.95% /stats/usage_201607.html
6 4 0.65% 3 1.95% /stats/usage_201610.html
7 5 0.82% 3 1.95% /stats/usage_201702.html
8 5 0.82% 3 1.95% /stats/usage_201710.html
9 3 0.49% 2 1.30% /stats/usage_201604.html
10 4 0.65% 2 1.30% /stats/usage_201606.html

Top 30 of 135 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 198 32.35% 18 7.53% 61 0.69% 18 10.06% 96.246.100.162
2 77 12.58% 0 0.00% 22 0.25% 7 3.91% 96.227.243.179
3 24 3.92% 22 9.21% 1332 15.06% 1 0.56% 104.131.63.182
4 19 3.10% 18 7.53% 1346 15.21% 3 1.68% 52.208.7.246
5 15 2.45% 5 2.09% 226 2.55% 5 2.79% 37.9.113.197
6 11 1.80% 10 4.18% 680 7.68% 9 5.03% 157.55.39.70
7 11 1.80% 11 4.60% 63 0.71% 1 0.56% 46.229.166.195
8 11 1.80% 1 0.42% 3 0.04% 1 0.56% 70.214.100.53
9 7 1.14% 1 0.42% 2 0.02% 1 0.56% 185.189.112.165
10 7 1.14% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 46.229.164.101
11 6 0.98% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 207.46.13.70
12 6 0.98% 5 2.09% 12 0.14% 2 1.12% 54.90.159.192
13 6 0.98% 1 0.42% 2 0.02% 5 2.79% 66.249.64.24
14 6 0.98% 3 1.26% 2 0.03% 3 1.68% 66.249.70.31
15 5 0.82% 4 1.67% 206 2.33% 4 2.23% 157.55.39.173
16 5 0.82% 5 2.09% 389 4.39% 2 1.12% 207.46.13.37
17 5 0.82% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 46.229.164.99
18 5 0.82% 4 1.67% 2 0.03% 2 1.12% 54.145.51.250
19 5 0.82% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 66.249.64.22
20 4 0.65% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 151.80.39.33
21 4 0.65% 4 1.67% 293 3.31% 2 1.12% 157.55.39.195
22 4 0.65% 2 0.84% 2 0.02% 1 0.56% 198.204.248.226
23 4 0.65% 4 1.67% 20 0.23% 2 1.12% 211.115.79.122
24 4 0.65% 1 0.42% 117 1.32% 1 0.56% 40.77.167.105
25 4 0.65% 3 1.26% 303 3.42% 1 0.56% 40.77.167.189
26 4 0.65% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 46.229.164.98
27 4 0.65% 4 1.67% 39 0.44% 4 2.23% 5.189.133.231
28 4 0.65% 1 0.42% 1 0.02% 1 0.56% 66.249.70.5
29 3 0.49% 1 0.42% 1 0.01% 1 0.56% 128.70.251.137
30 3 0.49% 3 1.26% 2 0.02% 3 1.68% 13.56.229.65

Top 10 of 135 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 19 3.10% 18 7.53% 1346 15.21% 3 1.68% 52.208.7.246
2 24 3.92% 22 9.21% 1332 15.06% 1 0.56% 104.131.63.182
3 11 1.80% 10 4.18% 680 7.68% 9 5.03% 157.55.39.70
4 5 0.82% 5 2.09% 389 4.39% 2 1.12% 207.46.13.37
5 4 0.65% 3 1.26% 303 3.42% 1 0.56% 40.77.167.189
6 3 0.49% 3 1.26% 303 3.42% 1 0.56% 207.46.13.206
7 3 0.49% 3 1.26% 303 3.42% 1 0.56% 40.77.167.42
8 4 0.65% 4 1.67% 293 3.31% 2 1.12% 157.55.39.195
9 15 2.45% 5 2.09% 226 2.55% 5 2.79% 37.9.113.197
10 2 0.33% 2 0.84% 210 2.37% 1 0.56% 207.46.13.80

Top 29 of 29 Total Referrers
# Hits Referrer
1 553 90.36% - (Direct Request)
2 12 1.96% http://www.methodatelier.com/stats/
3 10 1.63% http://www.methodatelier.com/
4 7 1.14% http://methodatelier.com/
5 3 0.49% http://lava-online.ru/
6 3 0.49% http://methodactor.blogspot.com/index.php
7 2 0.33% http://methodatelier.com/wp-login.php
8 1 0.16% http://55vig.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/levitru-kupit-vladikavkaz.php
9 1 0.16% http://bested.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/zakazat-preparat-levitra-tabletki.php
10 1 0.16% http://bested.ruhelpvs.men/preparati-pri-prostatite/ziman-pri-prostatite.php
11 1 0.16% http://ed.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/tadalafil-tsena-v-voronezhe.php
12 1 0.16% http://ed.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/sildenafil-tadalafil-vardenafil-i-udenafil.php
13 1 0.16% http://ed.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/kora-duba-dlya-prodleniya-polovogo-akta.php
14 1 0.16% http://ed.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/samiy-luchshiy-bad-ot-impotentsii.php
15 1 0.16% http://ed.ruhelpvs.men/prostatit/kak-virazhaet-sebya-prostatit.php
16 1 0.16% http://ed.ruhelpvs.men/prostatit/prostatit-ot-zuba.php
17 1 0.16% http://ed55v.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/kupit-sialis-forte-v-apteke-spbguki.php
18 1 0.16% http://edpil.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/novosti-v-lechenii-erektilnoy-disfunktsii.php
19 1 0.16% http://eed22r.helpstoyak.life/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/prostatit-bol-v-bedre.php
20 1 0.16% http://eed22r.helpstoyak.life/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/tsena-sialis-instruktsiya-po-primeneniyu-tsena-otzivi.php
21 1 0.16% http://eedcr.helpstoyak.life/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/preparati-dlya-povisheniya-potentsii-v-nizhnem-novgorode.php
22 1 0.16% http://mm.vsedliavas.life/lechenie-prostatita/osnovnie-prichini-prostatita.php
23 1 0.16% http://onlined.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/dapoksetin-kupit-v-velikom-novgorode.php
24 1 0.16% http://v18.vsedliavas.life/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/sialis-tabletki-20mg-kupit-v-moskve.php
25 1 0.16% http://vied.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/eda-prostatita.php
26 1 0.16% http://vied.ruhelpvs.men/pomosh-pri-erektilnoy-disfunktsii/pri-prostatite-temperatura-po-vecheram.php
27 1 0.16% http://vied.ruhelpvs.men/prostatit/yunidoks-solyutab-prostatit.php
28 1 0.16% http://www.methodatelier.com/+()
29 1 0.16% https://google.com/

Top 15 of 69 Total User Agents
# Hits User Agent
1 150 24.51% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
2 110 17.97% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
3 67 10.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 24 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 21 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 19 3.10% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
7 19 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 19 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 16 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 15 2.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C114 Saf
11 14 2.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 13 2.12% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
13 9 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 7 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
15 7 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

Usage by Country for December 2017

Top 19 of 19 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 500 81.70% 169 70.71% 6968 78.75% United States
2 34 5.56% 19 7.95% 576 6.51% Russian Federation
3 15 2.45% 11 4.60% 151 1.70% China
4 11 1.80% 10 4.18% 517 5.85% Great Britain (UK)
5 10 1.63% 5 2.09% 399 4.51% Italy
6 8 1.31% 2 0.84% 3 0.03% Unresolved/Unknown
7 8 1.31% 5 2.09% 49 0.56% Germany
8 5 0.82% 1 0.42% 11 0.12% France
9 4 0.65% 4 1.67% 20 0.23% Korea, Republic of
10 4 0.65% 4 1.67% 39 0.44% Poland
11 4 0.65% 2 0.84% 11 0.12% Ukraine
12 2 0.33% 0 0.00% 1 0.01% Australia
13 1 0.16% 1 0.42% 1 0.01% Canada
14 1 0.16% 1 0.42% 83 0.94% Hong Kong
15 1 0.16% 1 0.42% 10 0.11% Cambodia
16 1 0.16% 1 0.42% 1 0.01% Netherlands
17 1 0.16% 1 0.42% 1 0.01% Portugal
18 1 0.16% 1 0.42% 10 0.11% Singapore
19 1 0.16% 1 0.42% 1 0.01% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.21