Usage Statistics for meth69949

Summary Period: January 2018
Generated 21-Jan-2018 00:10 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2018
Total Hits 2258
Total Files 537
Total Pages 1760
Total Visits 1486
Total KBytes 17716
Total Unique Sites 1176
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 37
Total Unique User Agents 1081
. Avg Max
Hits per Hour 4 90
Hits per Day 112 311
Files per Day 26 46
Pages per Day 88 272
Sites per Day 58 255
Visits per Day 74 263
KBytes per Day 886 2525
Hits by Response Code
Code 200 - OK 23.78% 537
Code 206 - Partial Content 1.02% 23
Code 400 - Bad Request 7.71% 174
Code 404 - Not Found 67.49% 1524

Daily usage for January 2018

Daily Statistics for January 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 29 1.28% 13 2.42% 12 0.68% 12 0.81% 17 1.45% 38 0.21%
2 52 2.30% 30 5.59% 32 1.82% 19 1.28% 24 2.04% 796 4.49%
3 82 3.63% 46 8.57% 51 2.90% 24 1.62% 27 2.30% 2191 12.37%
4 48 2.13% 38 7.08% 39 2.22% 12 0.81% 14 1.19% 2525 14.25%
5 162 7.17% 27 5.03% 120 6.82% 111 7.47% 115 9.78% 61 0.35%
6 186 8.24% 27 5.03% 153 8.69% 140 9.42% 133 11.31% 206 1.16%
7 34 1.51% 13 2.42% 30 1.70% 27 1.82% 31 2.64% 532 3.00%
8 182 8.06% 22 4.10% 148 8.41% 135 9.08% 126 10.71% 159 0.90%
9 121 5.36% 22 4.10% 93 5.28% 62 4.17% 65 5.53% 2314 13.06%
10 47 2.08% 30 5.59% 31 1.76% 8 0.54% 10 0.85% 1479 8.35%
11 138 6.11% 26 4.84% 134 7.61% 124 8.34% 124 10.54% 1191 6.72%
12 87 3.85% 26 4.84% 59 3.35% 47 3.16% 48 4.08% 1279 7.22%
13 38 1.68% 27 5.03% 27 1.53% 16 1.08% 16 1.36% 1235 6.97%
14 110 4.87% 19 3.54% 101 5.74% 89 5.99% 90 7.65% 260 1.47%
15 49 2.17% 15 2.79% 21 1.19% 19 1.28% 22 1.87% 219 1.23%
16 92 4.07% 34 6.33% 37 2.10% 12 0.81% 13 1.11% 1650 9.31%
17 68 3.01% 18 3.35% 30 1.70% 27 1.82% 30 2.55% 249 1.41%
18 234 10.36% 38 7.08% 207 11.76% 184 12.38% 183 15.56% 936 5.29%
19 311 13.77% 38 7.08% 272 15.45% 263 17.70% 255 21.68% 215 1.21%
20 188 8.33% 28 5.21% 163 9.26% 155 10.43% 158 13.44% 183 1.03%

Hourly usage for January 2018

Hourly Statistics for January 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 28 1.24% 0 16 2.98% 0 14 0.80% 12 247 1.40%
1 0 13 0.58% 0 11 2.05% 0 11 0.62% 11 217 1.23%
2 11 222 9.83% 0 19 3.54% 9 182 10.34% 3 67 0.38%
3 1 25 1.11% 1 21 3.91% 1 22 1.25% 62 1239 7.00%
4 9 180 7.97% 1 26 4.84% 7 150 8.52% 44 871 4.92%
5 3 71 3.14% 0 19 3.54% 3 64 3.64% 7 131 0.74%
6 7 152 6.73% 0 14 2.61% 6 123 6.99% 71 1422 8.03%
7 2 59 2.61% 0 9 1.68% 2 50 2.84% 1 19 0.11%
8 7 151 6.69% 0 18 3.35% 7 146 8.30% 24 490 2.76%
9 3 62 2.75% 0 19 3.54% 2 49 2.78% 18 357 2.02%
10 4 96 4.25% 0 19 3.54% 4 86 4.89% 2 31 0.18%
11 0 16 0.71% 0 6 1.12% 0 10 0.57% 6 121 0.69%
12 1 23 1.02% 0 15 2.79% 0 15 0.85% 3 56 0.32%
13 4 94 4.16% 1 27 5.03% 3 77 4.38% 69 1375 7.76%
14 5 103 4.56% 2 50 9.31% 2 51 2.90% 75 1497 8.45%
15 3 79 3.50% 1 39 7.26% 2 42 2.39% 108 2155 12.17%
16 7 143 6.33% 0 18 3.35% 5 106 6.02% 18 351 1.98%
17 3 76 3.37% 0 12 2.23% 3 65 3.69% 8 158 0.89%
18 2 47 2.08% 1 20 3.72% 1 20 1.14% 49 973 5.49%
19 7 152 6.73% 1 38 7.08% 7 140 7.95% 65 1308 7.39%
20 4 94 4.16% 2 45 8.38% 2 51 2.90% 143 2861 16.15%
21 7 156 6.91% 1 24 4.47% 6 138 7.84% 4 79 0.45%
22 7 145 6.42% 1 20 3.72% 5 109 6.19% 34 688 3.88%
23 3 71 3.14% 1 32 5.96% 1 39 2.22% 50 999 5.64%

Top 25 of 27 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 331 14.66% 161 0.91% /
2 50 2.21% 485 2.74% /stats/
3 14 0.62% 1496 8.45% /stats/usage_201702.html
4 13 0.58% 1454 8.21% /stats/usage_201703.html
5 9 0.40% 982 5.54% /stats/usage_201701.html
6 9 0.40% 899 5.07% /stats/usage_201801.html
7 8 0.35% 875 4.94% /stats/usage_201705.html
8 8 0.35% 925 5.22% /stats/usage_201707.html
9 8 0.35% 937 5.29% /stats/usage_201709.html
10 8 0.35% 931 5.25% /stats/usage_201710.html
11 8 0.35% 943 5.33% /stats/usage_201712.html
12 7 0.31% 622 3.51% /stats/usage_201608.html
13 7 0.31% 705 3.98% /stats/usage_201610.html
14 7 0.31% 759 4.28% /stats/usage_201611.html
15 7 0.31% 743 4.19% /stats/usage_201612.html
16 7 0.31% 772 4.36% /stats/usage_201704.html
17 7 0.31% 767 4.33% /stats/usage_201706.html
18 7 0.31% 818 4.62% /stats/usage_201711.html
19 6 0.27% 683 3.86% /stats/usage_201708.html
20 5 0.22% 423 2.39% /stats/usage_201609.html
21 2 0.09% 141 0.80% /stats/usage_201603.html
22 2 0.09% 166 0.94% /stats/usage_201604.html
23 2 0.09% 174 0.98% /stats/usage_201605.html
24 2 0.09% 171 0.96% /stats/usage_201606.html
25 2 0.09% 180 1.01% /stats/usage_201607.html

Top 10 of 27 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.62% 1496 8.45% /stats/usage_201702.html
2 13 0.58% 1454 8.21% /stats/usage_201703.html
3 9 0.40% 982 5.54% /stats/usage_201701.html
4 8 0.35% 943 5.33% /stats/usage_201712.html
5 8 0.35% 937 5.29% /stats/usage_201709.html
6 8 0.35% 931 5.25% /stats/usage_201710.html
7 8 0.35% 925 5.22% /stats/usage_201707.html
8 9 0.40% 899 5.07% /stats/usage_201801.html
9 8 0.35% 875 4.94% /stats/usage_201705.html
10 7 0.31% 818 4.62% /stats/usage_201711.html

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 331 14.66% 274 79.19% /
2 50 2.21% 27 7.80% /stats/
3 9 0.40% 5 1.45% /stats/usage_201701.html
4 7 0.31% 4 1.16% /stats/usage_201608.html
5 7 0.31% 4 1.16% /stats/usage_201611.html
6 7 0.31% 4 1.16% /stats/usage_201612.html
7 14 0.62% 4 1.16% /stats/usage_201702.html
8 7 0.31% 3 0.87% /stats/usage_201610.html
9 13 0.58% 2 0.58% /stats/usage_201703.html
10 7 0.31% 2 0.58% /stats/usage_201704.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 331 14.66% 265 76.37% /
2 50 2.21% 28 8.07% /stats/
3 7 0.31% 6 1.73% /stats/usage_201611.html
4 14 0.62% 6 1.73% /stats/usage_201702.html
5 9 0.40% 5 1.44% /stats/usage_201701.html
6 13 0.58% 5 1.44% /stats/usage_201703.html
7 9 0.40% 4 1.15% /stats/usage_201801.html
8 7 0.31% 3 0.86% /stats/usage_201608.html
9 7 0.31% 3 0.86% /stats/usage_201610.html
10 8 0.35% 3 0.86% /stats/usage_201710.html

Top 30 of 1176 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 165 7.31% 15 2.79% 51 0.29% 15 1.01% 96.246.100.162
2 77 3.41% 0 0.00% 22 0.12% 6 0.40% 96.227.243.179
3 33 1.46% 3 0.56% 10 0.06% 3 0.20% 98.20.171.249
4 24 1.06% 22 4.10% 1368 7.72% 1 0.07% 104.131.61.73
5 24 1.06% 22 4.10% 1344 7.59% 1 0.07% 104.236.48.35
6 24 1.06% 23 4.28% 1911 10.79% 1 0.07% 198.204.243.138
7 23 1.02% 22 4.10% 1363 7.69% 1 0.07% 188.165.196.25
8 23 1.02% 22 4.10% 1364 7.70% 1 0.07% 88.198.158.233
9 22 0.97% 2 0.37% 7 0.04% 2 0.13% 70.214.111.145
10 20 0.89% 20 3.72% 194 1.09% 5 0.34% 146.0.231.218
11 20 0.89% 7 1.30% 7 0.04% 7 0.47% 37.9.113.197
12 17 0.75% 16 2.98% 1353 7.64% 6 0.40% 54.91.48.104
13 13 0.58% 0 0.00% 4 0.02% 11 0.74% 122.183.242.54
14 11 0.49% 1 0.19% 3 0.02% 1 0.07% 174.218.135.221
15 11 0.49% 1 0.19% 3 0.02% 1 0.07% 174.218.9.165
16 11 0.49% 11 2.05% 1027 5.80% 1 0.07% 38.100.21.64
17 11 0.49% 10 1.86% 15 0.08% 1 0.07% 69.58.178.58
18 11 0.49% 1 0.19% 3 0.02% 1 0.07% 70.214.106.2
19 11 0.49% 1 0.19% 3 0.02% 1 0.07% 71.31.98.31
20 10 0.44% 0 0.00% 3 0.02% 1 0.07% 212.129.50.155
21 9 0.40% 9 1.68% 5 0.03% 9 0.61% 13.56.229.65
22 9 0.40% 2 0.37% 3 0.02% 1 0.07% 146.185.223.91
23 9 0.40% 1 0.19% 3 0.02% 8 0.54% 204.12.155.201
24 9 0.40% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 46.229.164.101
25 8 0.35% 2 0.37% 3 0.02% 1 0.07% 188.163.76.13
26 8 0.35% 1 0.19% 3 0.01% 6 0.40% 64.76.24.66
27 8 0.35% 0 0.00% 2 0.01% 7 0.47% 70.184.195.196
28 7 0.31% 4 0.74% 3 0.02% 1 0.07% 185.220.101.29
29 7 0.31% 7 1.30% 13 0.07% 1 0.07% 37.9.113.136
30 7 0.31% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 46.229.164.102

Top 10 of 1176 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24 1.06% 23 4.28% 1911 10.79% 1 0.07% 198.204.243.138
2 24 1.06% 22 4.10% 1368 7.72% 1 0.07% 104.131.61.73
3 23 1.02% 22 4.10% 1364 7.70% 1 0.07% 88.198.158.233
4 23 1.02% 22 4.10% 1363 7.69% 1 0.07% 188.165.196.25
5 17 0.75% 16 2.98% 1353 7.64% 6 0.40% 54.91.48.104
6 24 1.06% 22 4.10% 1344 7.59% 1 0.07% 104.236.48.35
7 11 0.49% 11 2.05% 1027 5.80% 1 0.07% 38.100.21.64
8 6 0.27% 6 1.12% 499 2.82% 3 0.20% 157.55.39.94
9 5 0.22% 4 0.74% 435 2.46% 1 0.07% 62.138.2.243
10 5 0.22% 5 0.93% 410 2.31% 3 0.20% 157.55.39.160

Top 30 of 37 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2116 93.71% - (Direct Request)
2 24 1.06% http://www.methodatelier.com/stats/
3 18 0.80% http://www.methodatelier.com/
4 16 0.71% http://methodatelier.com/
5 9 0.40% http://uptime-as.net/methodatelier.com
6 9 0.40% http://uptime-eu.net/methodatelier.com
7 8 0.35% https://twitter.com/esif22/status/953349107044835329
8 7 0.31% http://uptime-us.net/methodatelier.com
9 4 0.18% 217.69.44.35
10 4 0.18% http://burger-imperia.com/
11 4 0.18% http://pizza-tycoon.com/
12 4 0.18% https://t.co/gacxPUk8oF
13 4 0.18% https://twitter.com/esif22/status/953356850401030145
14 4 0.18% https://twitter.com/esif22/status/953378791820288001
15 3 0.13% (null)
16 2 0.09% https://google.com
17 2 0.09% https://google.com/
18 1 0.04% http://55vig.ruhelpvs.men/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/chto-pomogaet-lechit-prostatit.php
19 1 0.04% http://55vig.ruhelpvs.men/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/sialis-soft-otlichie-ot-sialisa.php
20 1 0.04% http://55vig.ruhelpvs.men/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/noveyshaya-shema-lecheniya-prostatita.php
21 1 0.04% http://55vig.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/sialis-i-prostatit.php
22 1 0.04% http://bested.ruhelpvs.men/soveti-vracha/sialis-piter-breygel.php
23 1 0.04% http://ed.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/air-ot-prostatita.php
24 1 0.04% http://ed55v.ruhelpvs.men/pomosh-pri-erektilnoy-disfunktsii/pri-prostatite-narodnie-sredstva-pri-lechenii.php
25 1 0.04% http://edpil.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/sportsmeni-s-prostatitom.php
26 1 0.04% http://edpil.ruhelpvs.men/muzhskoe-zdorove/levitru-kupit-toropets.php
27 1 0.04% http://edpil.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/natalsid-svechi-pri-prostatite.php
28 1 0.04% http://methodatelier.com
29 1 0.04% http://methodatelier.com.seocheckupx.net
30 1 0.04% http://onlined.ruhelpvs.men/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/vozbudilas-ot-massazha-i-otdalas.php

Top 15 of 1081 Total User Agents
# Hits User Agent
1 240 10.63% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
2 77 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 70 3.10% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
4 48 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 35 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 35 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 30 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
8 29 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 28 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 26 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 26 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 25 1.11% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
13 25 1.11% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
14 24 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C114 Saf
15 23 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Usage by Country for January 2018

Top 30 of 82 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 943 41.76% 304 56.61% 12350 69.71% United States
2 286 12.67% 39 7.26% 140 0.79% China
3 106 4.69% 30 5.59% 56 0.31% Russian Federation
4 79 3.50% 35 6.52% 1373 7.75% Unresolved/Unknown
5 68 3.01% 30 5.59% 1829 10.33% Germany
6 64 2.83% 24 4.47% 1375 7.76% France
7 55 2.44% 2 0.37% 17 0.10% Indonesia
8 49 2.17% 14 2.61% 137 0.78% Great Britain (UK)
9 38 1.68% 1 0.19% 12 0.07% Thailand
10 37 1.64% 4 0.74% 21 0.12% Hong Kong
11 36 1.59% 4 0.74% 12 0.07% Brazil
12 36 1.59% 2 0.37% 11 0.06% India
13 36 1.59% 24 4.47% 200 1.13% Romania
14 34 1.51% 4 0.74% 11 0.06% Canada
15 34 1.51% 8 1.49% 12 0.07% Ukraine
16 27 1.20% 2 0.37% 9 0.05% Ecuador
17 20 0.89% 1 0.19% 6 0.04% Italy
18 19 0.84% 3 0.56% 6 0.04% Poland
19 17 0.75% 2 0.37% 14 0.08% Czech Republic
20 15 0.66% 1 0.19% 5 0.03% Denmark
21 15 0.66% 1 0.19% 4 0.02% Netherlands
22 14 0.62% 1 0.19% 4 0.02% Viet Nam
23 13 0.58% 0 0.00% 4 0.02% European Union
24 12 0.53% 3 0.56% 13 0.08% Japan
25 10 0.44% 1 0.19% 3 0.02% Korea, Republic of
26 10 0.44% 0 0.00% 3 0.02% Malaysia
27 8 0.35% 1 0.19% 12 0.07% Israel
28 8 0.35% 1 0.19% 3 0.02% Cambodia
29 8 0.35% 0 0.00% 2 0.01% Portugal
30 7 0.31% 0 0.00% 2 0.01% Albania


Generated by Webalizer Version 2.21